Server:

ҧǧҨ
ѹ
ͤ

;բͧس : 54.198.86.28

Exp x 30000
Skill Exp x 5000
Drop x 9000
Money x 1000
True Money x 1
Game V.16.0.28

ŧ ෾ ͻ
110 ҴԹ
130
ҹҨ
160
ᴹ, չͧ͡ź,
غ ,Һԧ

ӴѺФ෾ 100 ѹѺ :: | Һ | к | ǹ | |
| Թ | Գ | ѹҧ | Թ | Ѵ
|٨Թ |

ӴѺФä 100 ѹѺ | ӴѺФä 100 ѹѺ

No. Level Character NameJobClassҤ Ҥ
1
254
GosofFire
ѹҧ
9
5268501
0
͸
2
254
HardCore
ѹҧ
9
3732503
0
͸
3
254
wsou
ѹҧ
9
50001
0
4
254
oOѡOo
ѹҧ
8
2443001
-139300
5
254
Դ˹ 
ѹҧ
9
753001
0
6
254
ChangDaO
ѹҧ
9
1828001
0
7
254
ʺ01
ѹҧ
9
778501
-200
͸
8
254
bungopz
ѹҧ
9
1578501
0
͸
9
254
oJvu
ѹҧ
9
101501
0
͸
10
254
Ningnoi
ѹҧ
9
1642501
0
11
254
Zadizz
ѹҧ
8
2003500
-100
͸
12
254
׹ֹ
ѹҧ
9
50001
0
13
254
u
ѹҧ
9
50001
0
14
254
Hamura
ѹҧ
9
1500001
0
͸
15
254
e
ѹҧ
9
50001
0
16
254
O
ѹҧ
9
50001
0
17
254
sadsadasds
ѹҧ
9
100501
0
18
254
xu
ѹҧ
9
50001
0
19
254
Angel
ѹҧ
9
754001
-300
͸
20
254
§ҹ
ѹҧ
9
50001
0
͸
21
254
OYaOHiO
ѹҧ
9
180001
0
͸
22
254
Ҥйͧ
ѹҧ
9
110001
0
23
254
zҷz
ѹҧ
9
50001
0
24
254
GoN
ѹҧ
9
1712502
0
25
254
ArroGant
ѹҧ
9
47501
-26100
͸
26
254
Ѡ 
ѹҧ
9
71501
0
͸
27
254
鹾HAM69
ѹҧ
9
50001
0
͸
28
254
GoToU
ѹҧ
9
65501
0
29
254
oCafe03o
ѹҧ
9
50001
0
͸
30
254
ImPaenG
ѹҧ
8
2271000
-41800
͸
31
254
鹾HAM68
ѹҧ
9
50001
0
͸
32
254
鹾HAM67
ѹҧ
9
50001
0
33
254
MarineFord1
ѹҧ
9
51001
0
34
254
4
ѹҧ
9
50001
0
35
254
HAnhunhan
ѹҧ
9
2860001
0
͸
36
254
Generation
ѹҧ
9
50001
0
͸
37
254
Tony1sa
ѹҧ
9
50001
0
38
254
YaChiRu
ѹҧ
9
2277501
0
39
254
greenshop
ѹҧ
9
1500001
0
40
254
CoCoWH
ѹҧ
9
50001
0
͸
41
254
SeoHanKwang
ѹҧ
9
2483001
-1500
͸
42
254
aAEMEAa
ѹҧ
9
50001
0
͸
43
254
aSWEWSa
ѹҧ
9
50001
0
͸
44
254
XsoEEeLo
ѹҧ
9
50001
0
45
254
zоҺz
ѹҧ
9
50001
0
͸
46
254
zᴧz
ѹҧ
9
50001
0
͸
47
254
蹾·3
ѹҧ
9
50001
0
͸
48
254
hankwang02
ѹҧ
9
50001
0
͸
49
254
OhmyGirl
ѹҧ
9
1454501
0
͸
50
254
Vida
ѹҧ
9
2473001
0
͸
51
254
oPuppiEz
ѹҧ
9
1586001
-29900
52
254
aaWeWaa
ѹҧ
9
50001
0
͸
53
254
KaiJeowz
ѹҧ
9
3543501
-73200
54
254
zz
ѹҧ
9
50001
0
55
254
WANTED79
ѹҧ
9
1250001
0
56
254
Q⵨ѧQ
ѹҧ
9
50001
0
͸
57
254
Mangosteen
ѹҧ
9
50001
0
58
254
ISIsKAs
ѹҧ
9
243501
0
͸
59
254
aaEWEaa
ѹҧ
9
50001
0
͸
60
254
Mercedesz
ѹҧ
9
50001
0
͸
61
254
ǹǹ
ѹҧ
9
101501
-3600
͸
62
254
鹾HAM65
ѹҧ
9
50001
0
͸
63
254
xllse
ѹҧ
9
1902501
-200
͸
64
254
MrD4
ѹҧ
9
50001
0
65
254
SMILE5
ѹҧ
9
50001
0
66
254
SunShinex
ѹҧ
9
105501
0
͸
67
254
¹
ѹҧ
9
103501
-100
68
254
ReJenZee
ѹҧ
9
3025505
-28100
͸
69
254
TongTae
ѹҧ
9
52001
0
͸
70
254
XsoeoJLo
ѹҧ
9
62001
0
71
254
蹾HAM70
ѹҧ
9
50001
0
͸
72
254
Թ
ѹҧ
9
50001
0
͸
73
254
luenumlayl3a
ѹҧ
8
50001
0
͸
74
254
Tony2sa
ѹҧ
9
50001
0
75
254
Kimi
ѹҧ
9
1552501
0
76
254
ssEwEss
ѹҧ
9
50001
0
͸
77
254
InTerSTellaR
ѹҧ
9
1500001
0
78
254
Kardos
ѹҧ
9
1686001
-30300
79
254
Navyy
ѹҧ
9
1814501
-218700
80
254
Ҫ
ѹҧ
9
1736501
0
͸
81
254
TurboHybird
ѹҧ
9
58001
-200
82
254
Ҡ
ѹҧ
9
1889001
-200
83
254
TeamSpeak02
ѹҧ
9
50001
0
84
254
蹾·0
ѹҧ
9
50001
0
͸
85
254
SҪ셔
ѹҧ
9
2984501
0
͸
86
254
nellau
ѹҧ
9
1539501
0
͸
87
254
OsՅ
ѹҧ
9
1793501
0
88
254
oQouto
ѹҧ
9
50001
0
͸
89
254
TEAClleer
ѹҧ
9
1498002
0
90
254
aaGTRFaa
ѹҧ
9
50001
0
͸
91
254
Godeneal
ѹҧ
9
1638501
-200
92
254
ʗ
ѹҧ
9
2333002
-13800
93
254
bGracEFul
ѹҧ
9
102501
0
94
254
GTH1
ѹҧ
9
50001
0
95
254
蹾·
ѹҧ
9
50001
0
͸
96
254
ѹҧ
9
50001
0
97
254
NTiamoN
ѹҧ
9
1534001
0
͸
98
254
SMILE6
ѹҧ
9
50001
0
99
254
Vasaline
ѹҧ
8
1515501
0
100
254
Ǖ
ѹҧ
9
71001
0

จตุรเทพ
จตุรเทพ
ʧ·ءѹ
18.00-18.30 .
ʧѺ 30000
:: Server ::
CPU
:
Dual Intel Xeon E5-2630 2.20GHz
RAM : DDR4 128 GB
HDD : Raid 10 SSD 240*4 & HDD 1 TB
Internet : 1Gbps & Firewall
дѺ 1 0~1,000
дѺ 2
1,001~15,000
дѺ 3
15,001~50,000
дѺ 4
50,001~100,000
200 | ͧѹ 120
HP
2000 | MP 1500
дѺ 5
100,001~599,999
300 | ͧѹ 150
HP
3000 | MP 2000
дѺ 6
600,000~1,199,999
400 | ͧѹ 200
HP
4000 | MP 3000
дѺ 7
1,200,000
600 | ͧѹ 450
HP
7000 | MP 5500
дѺ 8
1,500,000
700 | ͧѹ 550
HP
9000 | MP 6500
     
     
     
 

ԢԷͧ Mgame Asiasoft 㹻 
աâͤԴ дԹûԴѹ 

::YULGANG-PLUS::
Copyright © 2014 Yulgang-Plus, all rights resarves.