Server:

ҧǧҨ
ѹ
ͤ

;բͧس : 54.163.61.66

Exp x 30000
Skill Exp x 5000
Drop x 9000
Money x 1000
True Money x 1
Game V.15.0.38

ŧ ෾ ͻ
110 ҴԹ
130
ҹҨ
160
ᴹ, չͧ͡ź,
غ ,Һԧ

ӴѺФ෾ 100 ѹѺ :: | Һ | к | ǹ | |
| Թ | Գ | ѹҧ | Թ | Ѵ |٨Թ

ӴѺФä 100 ѹѺ | ӴѺФä 100 ѹѺ

No. Level Character NameJobClassҤ Ҥ
1
254
ҴعЖ
٨Թ
9
100001
0
2
254
٨Թ
9
1837501
-1400
3
254
SaGoDaw
٨Թ
9
100501
0
͸
4
254
dnokb
٨Թ
9
1536501
0
͸
5
254
Artsorn
٨Թ
9
1678501
-23900
͸
6
254
ThinkOfYu
٨Թ
9
2355001
0
͸
7
254
olLMlo
٨Թ
9
50001
0
͸
8
254
JohnFarmer
٨Թ
9
2000000
0
9
254
dtonyb
٨Թ
9
57001
-1300
10
254
ULTRAMAN
٨Թ
9
169001
-8900
͸
11
254
Astro
٨Թ
9
1497501
0
12
246
SsuPERGirLLL
٨Թ
9
113001
0
13
244
EzBanK
٨Թ
9
50001
0
14
244
TheBrace
٨Թ
9
50001
0
15
244
FieldMarshal
٨Թ
9
1450001
0
16
242
MaFIaBal3Y
٨Թ
9
50001
0
17
242
OoZeiceoO
٨Թ
9
101001
0
18
241
oTorrento
٨Թ
9
50001
0
19
241
THEGarrickSG
٨Թ
9
51001
0
͸
20
240
BentoJung
٨Թ
9
50001
0
21
240
Hoian
٨Թ
9
50001
0
͸
22
240
Siwakorn1805
٨Թ
9
50001
0
͸
23
240
BarNaBy
٨Թ
9
54001
0
24
240
Pisces
٨Թ
9
62001
0
͸
25
240
ҴРOK
٨Թ
9
52501
0
26
240
FRANK3BE
٨Թ
9
1470501
0
͸
27
240
٨Թ
9
50001
0
28
240
bakabakabaka
٨Թ
9
50501
0
͸
29
240
YGlonline6
٨Թ
9
51001
-200
͸
30
240
oleu
٨Թ
9
526501
0
͸
31
240
TANJAIz
٨Թ
9
50001
0
͸
32
240
Physo
٨Թ
9
50001
0
33
240
Master
٨Թ
9
50001
0
͸
34
240
`BlackOut
٨Թ
9
2377001
0
35
240
BlackEvil
٨Թ
9
50001
0
36
240
Spinner
٨Թ
9
50001
0
͸
37
240
Distincton
٨Թ
9
101001
0
͸
38
239
Elimina
٨Թ
9
50001
0
͸
39
238
Cream
٨Թ
9
139501
-8400
͸
40
237
рSlJ
٨Թ
9
600001
-268900
41
235
ESpot
٨Թ
9
50001
0
42
234
ǹ…
٨Թ
9
50001
0
43
233
EmmyBright
٨Թ
9
50001
0
44
233
Slot
٨Թ
9
357501
0
͸
45
232
985642
٨Թ
9
120001
0
46
231
BrightDingDong
٨Թ
9
101001
0
47
230
˴
٨Թ
9
50001
0
48
230
Animar
٨Թ
9
85501
-100
49
230
PT900
٨Թ
9
210001
0
50
230
٨Թo
٨Թ
9
1209001
-1000
͸
51
230
٨Թ
9
50001
0
͸
52
230
IxaoulI
٨Թ
9
1591002
0
53
230
DarKHrs
٨Թ
9
56001
0
͸
54
229
GaiGReene
٨Թ
9
108501
0
͸
55
229
Almanso
٨Թ
9
1556001
0
56
229
LongDuMai
٨Թ
9
102001
0
57
229
Longdd
٨Թ
9
50001
0
͸
58
229
Minerva
٨Թ
9
50001
0
59
228
SmackZiii
٨Թ
9
50001
0
͸
60
228
TY0309
٨Թ
9
80001
0
͸
61
226
mmmomm
٨Թ
9
70501
-500
62
226
dndonut
٨Թ
9
100002
0
͸
63
226
xX18UpXx
٨Թ
9
216001
0
͸
64
225
YingYangSoGood
٨Թ
9
52001
0
65
225
lpol
٨Թ
9
50001
0
66
225
HiNATA
٨Թ
9
68001
-2400
͸
67
225
NUTSUM02
٨Թ
9
149501
-31200
͸
68
225
OHHO
٨Թ
9
600501
0
69
225
Extheam
٨Թ
9
1550001
0
70
224
i⤹ѹاi
٨Թ
9
50001
0
͸
71
223
LeaNIn`
٨Թ
9
56001
0
͸
72
222
Taliban
٨Թ
9
50001
0
73
222
oSCARLETTo
٨Թ
9
50001
0
74
221
Mhokz
٨Թ
9
50001
0
75
221
O¹O
٨Թ
9
50001
0
76
221
80oMo08
٨Թ
9
340501
-147300
77
221
BrkenHeart
٨Թ
8
50001
0
78
221
omamikiki
٨Թ
9
50001
0
79
220
OversizE
٨Թ
9
50001
0
͸
80
220
Oo5678oO
٨Թ
9
50001
0
81
220
PGOD
٨Թ
9
1507001
0
82
220
dsadsa1313as
٨Թ
9
50001
0
83
219
R1xaz
٨Թ
9
50001
0
͸
84
219
xxxѹѹxxx
٨Թ
9
70001
0
͸
85
218
filmhaha6
٨Թ
9
50001
0
86
218
4Oto029
٨Թ
9
50001
0
͸
87
218
Up2youSensei
٨Թ
9
50001
0
88
218
Reincarnated
٨Թ
9
54001
0
89
218
Lauriel
٨Թ
9
50001
0
90
217
Ujin
٨Թ
9
50001
0
91
217
FcWY
٨Թ
9
50001
0
͸
92
217
jygyuyy
٨Թ
9
51501
0
͸
93
217
٨Թ
9
604501
0
94
217
RiKkaTakaaa
٨Թ
9
51001
0
͸
95
217
chinjuang
٨Թ
9
50001
0
͸
96
217
GUNTEE
٨Թ
9
100501
0
͸
97
217
Tramadols
٨Թ
9
50001
0
98
217
ueno
٨Թ
9
172001
0
99
216
Gssll
٨Թ
9
50501
0
͸
100
216
feelli
٨Թ
9
50001
0
͸

จตุรเทพ
จตุรเทพ
ʧ·ءѹ
18.00-18.30 .
ʧѺ 30000
:: Server ::
CPU
:
Dual Intel Xeon E5-2630 2.20GHz
RAM : DDR4 128 GB
HDD : Raid 10 SSD 240*4 & HDD 1 TB
Internet : 1Gbps & Firewall
дѺ 1 0~1,000
дѺ 2
1,001~15,000
дѺ 3
15,001~50,000
дѺ 4
50,001~100,000
200 | ͧѹ 120
HP
2000 | MP 1500
дѺ 5
100,001~599,999
300 | ͧѹ 150
HP
3000 | MP 2000
дѺ 6
600,000~1,199,999
400 | ͧѹ 200
HP
4000 | MP 3000
дѺ 7
1,200,000
600 | ͧѹ 450
HP
7000 | MP 5500
дѺ 8
1,500,000
700 | ͧѹ 550
HP
9000 | MP 6500
     
     
     
 

ԢԷͧ Mgame Asiasoft 㹻 
աâͤԴ дԹûԴѹ 

::YULGANG-PLUS::
Copyright © 2014 Yulgang-Plus, all rights resarves.