Server:

ҧǧҨ
ѹ
ͤ

;բͧس : 54.198.86.28

Exp x 30000
Skill Exp x 5000
Drop x 9000
Money x 1000
True Money x 1
Game V.16.0.28

ŧ ෾ ͻ
110 ҴԹ
130
ҹҨ
160
ᴹ, չͧ͡ź,
غ ,Һԧ

ӴѺФ෾ 100 ѹѺ :: | Һ | к | ǹ | |
| Թ | Գ | ѹҧ | Թ | Ѵ |٨Թ |

ӴѺФä 100 ѹѺ | ӴѺФä 100 ѹѺ

No. Level Character NameJobClassҤ Ҥ
1
254
ҴعЖ
٨Թ
9
100001
0
2
254
ChangDaO
٨Թ
9
1845501
0
͸
3
254
٨Թ
9
1730001
-11200
4
254
Astro
٨Թ
9
1499501
0
5
254
рSlJ
٨Թ
9
1454501
0
6
254
SaGoDaw
٨Թ
9
100501
0
͸
7
254
BarNaBy
٨Թ
9
1461501
0
8
254
Artsorn
٨Թ
9
1591501
-24200
͸
9
254
dnokb
٨Թ
9
1504001
-5400
͸
10
254
ThinkOfYu
٨Թ
9
2311501
0
͸
11
254
olLMlo
٨Թ
9
50001
0
͸
12
254
JohnFarmer
٨Թ
9
2000000
0
13
254
dtonyb
٨Թ
9
57001
-1300
14
246
`YamL
٨Թ
9
50001
0
15
246
SsuPERGirLLL
٨Թ
9
113001
0
16
244
EzBanK
٨Թ
9
50001
0
17
244
FieldMarshal
٨Թ
9
1450001
0
18
244
TheBrace
٨Թ
9
50001
0
19
242
MaFIaBal3Y
٨Թ
9
50001
0
20
242
OoZeiceoO
٨Թ
9
101001
0
21
241
oTorrento
٨Թ
9
50001
0
22
241
THEGarrickSG
٨Թ
9
51001
0
͸
23
241
٨Թ
9
242001
0
͸
24
240
BentoJung
٨Թ
9
50001
0
25
240
Hoian
٨Թ
9
50001
0
͸
26
240
Elimina
٨Թ
9
50001
0
͸
27
240
Siwakorn1805
٨Թ
9
50001
0
͸
28
240
Minerva
٨Թ
9
50001
0
29
240
Pisces
٨Թ
9
65001
0
͸
30
240
ҴРOK
٨Թ
9
52501
0
31
240
FRANK3BE
٨Թ
9
1470501
0
͸
32
240
٨Թ
9
50001
0
33
240
bakabakabaka
٨Թ
9
52501
0
͸
34
240
YGlonline6
٨Թ
9
51001
-200
͸
35
240
oleu
٨Թ
9
526501
0
͸
36
240
TANJAIz
٨Թ
9
50001
0
͸
37
240
Physo
٨Թ
9
50001
0
38
240
Master
٨Թ
9
50001
0
͸
39
240
`BlackOut
٨Թ
9
2377001
0
40
240
BlackEvil
٨Թ
9
50001
0
41
240
Spinner
٨Թ
9
50001
0
͸
42
240
Distincton
٨Թ
9
101001
0
͸
43
239
DogForYou
٨Թ
9
50001
0
͸
44
238
Cream
٨Թ
9
141001
-8000
͸
45
237
OKArduino
٨Թ
9
50001
0
͸
46
235
ESpot
٨Թ
9
50001
0
47
234
Kisaru04
٨Թ
9
50001
0
48
234
ǹ…
٨Թ
9
50001
0
49
233
EmmyBright
٨Թ
9
50001
0
50
233
Slot
٨Թ
9
357501
0
͸
51
232
985642
٨Թ
9
120001
0
52
231
BrightDingDong
٨Թ
9
101001
0
53
231
MoMMaeMz
٨Թ
9
50001
0
͸
54
230
˴
٨Թ
9
50001
0
55
230
Animar
٨Թ
9
85501
-100
56
230
PT900
٨Թ
9
210001
0
57
230
BaByShark
٨Թ
9
1500001
0
58
230
٨Թo
٨Թ
9
1209001
-200
͸
59
230
٨Թ
9
50001
0
͸
60
230
IxaoulI
٨Թ
9
1591002
0
61
230
DarKHrs
٨Թ
9
56001
0
͸
62
229
GaiGReene
٨Թ
9
108501
0
͸
63
229
Almanso
٨Թ
9
1556001
0
64
229
LongDuMai
٨Թ
9
102001
0
65
229
Longdd
٨Թ
9
50001
0
͸
66
228
SmackZiii
٨Թ
9
50001
0
͸
67
228
TY0309
٨Թ
9
80001
0
͸
68
226
mmmomm
٨Թ
9
70501
-500
69
226
dndonut
٨Թ
9
100002
0
͸
70
226
xX18UpXx
٨Թ
9
216001
0
͸
71
225
YingYangSoGood
٨Թ
9
52001
0
72
225
lpol
٨Թ
9
50001
0
73
225
HiNATA
٨Թ
9
69001
-600
͸
74
225
NUTSUM02
٨Թ
9
149501
-31200
͸
75
225
OHHO
٨Թ
9
600501
0
76
225
Extheam
٨Թ
9
1550001
0
77
224
i⤹ѹاi
٨Թ
9
50001
0
͸
78
223
LeaNIn`
٨Թ
9
56001
0
͸
79
223
SBORNEEEE
٨Թ
9
50001
0
͸
80
222
Taliban
٨Թ
9
50001
0
81
222
oSCARLETTo
٨Թ
9
50001
0
82
222
ҧҕ
٨Թ
9
51501
-500
83
221
Mhokz
٨Թ
9
50001
0
84
221
O¹O
٨Թ
9
50001
0
85
221
80oMo08
٨Թ
9
340501
-147300
86
221
BrkenHeart
٨Թ
9
52001
0
87
221
omamikiki
٨Թ
9
50001
0
88
221
StyleBy
٨Թ
9
125501
0
89
220
OversizE
٨Թ
9
50001
0
͸
90
220
Oo5678oO
٨Թ
9
50001
0
91
220
PGOD
٨Թ
9
1507001
0
92
220
dsadsa1313as
٨Թ
9
50001
0
93
219
R1xaz
٨Թ
9
50001
0
͸
94
219
xxxѹѹxxx
٨Թ
9
70001
0
͸
95
218
Ujin
٨Թ
9
50001
0
96
218
filmhaha6
٨Թ
9
50001
0
97
218
4Oto029
٨Թ
9
50001
0
͸
98
218
Up2youSensei
٨Թ
9
50001
0
99
218
Reincarnated
٨Թ
9
54001
0
100
218
Lauriel
٨Թ
9
50001
0

จตุรเทพ
จตุรเทพ
ʧ·ءѹ
18.00-18.30 .
ʧѺ 30000
:: Server ::
CPU
:
Dual Intel Xeon E5-2630 2.20GHz
RAM : DDR4 128 GB
HDD : Raid 10 SSD 240*4 & HDD 1 TB
Internet : 1Gbps & Firewall
дѺ 1 0~1,000
дѺ 2
1,001~15,000
дѺ 3
15,001~50,000
дѺ 4
50,001~100,000
200 | ͧѹ 120
HP
2000 | MP 1500
дѺ 5
100,001~599,999
300 | ͧѹ 150
HP
3000 | MP 2000
дѺ 6
600,000~1,199,999
400 | ͧѹ 200
HP
4000 | MP 3000
дѺ 7
1,200,000
600 | ͧѹ 450
HP
7000 | MP 5500
дѺ 8
1,500,000
700 | ͧѹ 550
HP
9000 | MP 6500
     
     
     
 

ԢԷͧ Mgame Asiasoft 㹻 
աâͤԴ дԹûԴѹ 

::YULGANG-PLUS::
Copyright © 2014 Yulgang-Plus, all rights resarves.