วิธีการเปลื่ยนคลาส 1-8

ก่อนอื่นนะครับทุกครั้งก่อนจะอัพเกรดหรือเปลี่ยนคลาสทุกคลาสสำคัญอีกอย่างนึงก็คือ

1. การอัพปราณให้หมดก่อนครับผม

2. กดบวกให้เป็น 0 ก่อนทุกครั้งที่จะเปลี่ยนคลาส ดังรูปนะครับ

ที่ตั้ง NPC เปลี่ยนคลาส 1-5


3. เมื่อถึงคลาส 1 เลเวล 10 ให้คุยกับ

ประมุขพรรคฮอนบัล


และให้กดส่งเควส ภารกิจขอ Upgrade ครั้ง 1......ที่ขึ้นต้นด้วย [10] อันแรก

4. เปลี่ยนคลาส 2 เมื่อถึงเลเวล 35 นะครับคุยกับเปลี่ยนฝ่ายเป็นธรรมะที่ผู้คุมกฎขาว และ เปลี่ยนฝ่ายเป็นอธรรมที่ผู้คุมกฎดำ


และให้กดส่งเควส ขอ Upgrade ครั้ง 2...... ที่ขึ้นด้นด้วย [35]
อันแรก

5. เปลี่ยนคลาส 3 และ 4 เมื่อถึงเลเวล 60 และ 80 นะครับคุยกับ
ฝ่ายธรรมะที่ประมูขชินมู และ ฝ่ายอธรรมที่ประมูขอสรพิษ


และให้กดส่งเควส ขอ Upgrade ครั้ง 3...... ที่ขึ้นต้นด้วย [60] (คลาส3) และ เควส ขอ Upgrade ครั้ง 4...... ที่ขึ้นต้นด้วย [80] (คลาส4)6. เมื่อถึงเลเวล 100 คลาส 5 นะครับ

ให้คุยกับ หัวหน้าหมู่บ้าน

แล้วเลือกเควส Upgrade ครั้ง 5...... ที่ขึ้นต้นด้วย [100]

7. วิธีเปลี่ยนคลาส 6 ต้องมีเลเวล 115 และคลาส 7 ต้องมีเลเวล 120

ให้มาที่ NPC ดังรูป

เปลี่ยนคลาส 6 เลือกเควสที่ขึ้นต้นด้วย [115]

เปลี่ยนคลาส 7 เลือกเควสที่ขึ้นต้นด้วย [120]แล้วเลือกเควส อันสุดท้าย (ต้องมีเลเวล 130 ขึ้นไปจึงจะเปลี่ยนได้)